De alpaca

Er gaat niets boven een alpaca!

Waarschuwing voor dat je verder leest. Je kunt geen alpaca alleen houden. De alpaca is een kuddedier en heeft minstens een soortgenoot nodig om mee om te gaan en om zich op uit te kuren. Als je alpaca’s aanschaft puur voor de hobby en om het gras kort te houden kun je het beste een paar ruinen kopen. Ruinen en merries kunnen ook samen in de wei lopen.

CHibar en Calou
Chibar en Calou lopen graag mee aan het halster

Alpaca’s om te fokken? Alpaca’s voor de wol? Alpaca’s voor de gezelligheid? Alpaca’s voor de zeer vruchtbare mest? Of alpaca’s om beste vrienden mee te worden? Iedereen heeft eigen redenen om als een blok voor de alpaca te vallen.

Een alpaca houden begint met een alpaca kiezen. Lees daarom veel informatie over alpaca’s. Maar vooral ook goede informatie. Alpacawereld.nl heeft als grootste alpacawebsite van Europa volop informatie over alpaca’s voor hobbyhouder tot fokker, en van kinderboerderij tot dierenarts.
Ook bij Alpaca Ranch krijg je veel goede informatie over het houden en fokken van alpaca’s.